Verandercommunicatie

Wat is verandercommunicatie? Communicatie kun je vertalen als ‘een boodschap gemeenschappelijk maken en overbrengen’. Verandercommunicatie is dus het gemeenschappelijk maken van de verandering. Klinkt simpel, de praktijk is vaak weerbarstiger. Op de zeepkist gestaan, iedereen enthousiast … en er gebeurt helemaal niets. Nog een berichtje de deur uit, een dik rapport erbij, wat enthousiasmerende woorden over de mail. Het gewenste resultaat blijft uit. Veranderen vraagt echt om doordachte verandercommunicatie.

Succesfactoren bij verandercommunicatie

Wat zijn nou de succesfactoren bij verandering? Dat zijn er natuurlijk genoeg en zijn terug te brengen naar deze factoren:

  • Leiderschap: en dan bedoel ik niet top-down naar beneden roepen ‘zo gaan we het doen’. Maar inspirerend, motiverend, voorbeeldgedrag en helder de boodschap kunnen overbrengen over de reis die je met elkaar gaat maken en welke mijlpalen daarbij horen.
  • Duidelijkheid: over het doel, waar gaan we naar toe en wat ervaren we als we daar zijn? De stip op de horizon.
  • Doorvertalen: die stip op de horizon is het vergezicht en dient doorvertaald te worden naar prioriteiten en wat je vandaag anders kunt doen.
  • Dialoog: interactief waarbij medewerkers betrokken worden bij het vormgeven van de verandering. Juist tijdens het dialoog geven medewerkers betekenis aan de verandering voor hun dagelijks werk. Dan gaat het leven.

Zet je deze succesfactoren continu in tijdens het veranderproces dan creëer je draagvlak voor de verandering en bewegen je mensen mee naar het gewenste einddoel.

Ga voor impact en beweging.
Maak een heldere communicatiestrategie!

Communicatie bij organisatieverandering

De kracht van communicatie zit in de verbinding die tot stand komt tussen individuen, teams en de gehele organisatie. Op elk niveau. Wat is jouw uitdaging? Digitalisering, een nieuwe strategie, versterken van innovatiekracht of een doorontwikkeling. Ik inzetbaar als strategisch communicatieadviseur voor jouw uitdaging. Meer weten? Neem contact met me op voor een verdere kennismaking.

“Vanuit het adviesbureau Changemanager is Jet als extern communicatie adviseur verbonden aan het programma Toekomst Bestendig Opsporen van de politie eenheid Zeeland West Brabant. Vanuit die rol levert Jet een adviserende bijdrage op de verschillende managementniveaus, van strategie tot operatie, maar levert zij ook zeer bruikbare en communicatieproducten op. In mijn rol als projectleider heb ik Jet het afgelopen jaar leren kennen als een prettige en toegankelijke professional die goed luistert naar de betrokken partijen, de juiste vragen stelt, helder communiceert en proactief haar adviezen en producten koppelt aan de elementaire beginselen van veranderkunde. Hierdoor raakt haar bijdrage de kern van de beweging op een manier die zowel kritisch, verbindend als doortastend is. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen voor dergelijke opdrachten.”

Wilco KetelaarPolitie | DRR Zeeland-West-Brabant

“Wil je geholpen worden met een passende en prikkelende communicatie dan moet je met Jet zijn! Ze helpt je de communicatie zo te doen dat iedereen dezelfde boodschap krijgt en heeft mij laten groeien in duidelijke en concrete communicatie naar de medewerkers. SUPER!”

Teamchef DRIO Politie

“Jet is als communicatie-specialist verbonden aan het netwerk van Changemanager.nl. In deze rol levert zij een impactvolle bijdrage aan de verandercommunicatie in onze projecten. Jet is gedreven, betrokken en altijd (flexibel) inzetbaar. Een onmisbare schakel in onze verbinding met de klant!”

Erwin MetselaarEigenaar Changemanager en Auteur Van Weerstand naar Veranderbereidheid

Veranderkundige aanpak 

Als communicatie specialist werk ik ook samen met collega’s van Changemanager aan verandertrajecten. Hierover lees op de website van Changemanager.nl.