Verandercommunicatie

Verandering is in heel veel organisaties een continu proces geworden. Stil staan is geen optie. Een essentiële succesfactor bij veranderen en verbeteren is dat betrokkenen meegaan in die verandering. Communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Bij elke stap die je zet. Dit betekent vooruit kijken en de communicatie strategisch en planmatig toepassen. Met aandacht voor alle verschillende functie, partijen en hun belangen. Deze verbindende aanpak kun je van mij verwachten.

Voorbeeldgedrag

“Daarover moet gecommuniceerd worden” en dan vervolgens mij verwachtingsvol aankijken. Het helpt zeker als de boodschap extra ondersteunt wordt met communicatie uitingen, maar het begint bij de leiding die laat zien in gedrag wat ze van hun mensen verwachten. Je kunt van mij verwachten dat ik ook daar terugkoppeling op geef.

Een mooie omdenker is: “Mensen zullen twijfelen aan wat je zegt, maar geloven wat je doet.”

Communicatieplan

Een communicatieplan bij verandering is bedoeld om richting en ritme mee te geven. Wat mij betreft geen dik boekwerk. Juist wel een inspiratiestuk waar ruimte is voor aanpassingen, zodat je na elke stap vooruit kunt kijken wat op dat moment gewenst is. Flexibel inspelen op de behoefte, stap voor stap, tot de verandering geslaagd is.

Draagvlak creëren

Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden. Het is belangrijk om te achterhalen welke invloed jouw verbetering heeft op het werk van anderen. Wie zijn de stakeholders en wat is hun standpunt? Welke informatiebehoefte hebben ze zodat ze achter jouw doelstellingen gaan staan. Als je daar antwoord op hebt kun je draagvlak creëren wat bijdraagt aan het succes van je verbetering. Ook hier geldt weer: tijdig en goed gedoseerd informeren.

Ga voor impact en beweging.
Maak een heldere communicatiestrategie!

Succesfactoren bij verandercommunicatie

Met alleen een lange memo, intranetbericht of een zeepkistmoment komt je er niet. Verandering vraagt om continue communicatie.

Blijf het dialoog aangaan. Met gesprekken, een-op-een of binnen een team, kom je op gelijk informatieniveau. Iets dat alleen met schriftelijke communicatie nooit lukt.

Door de urgentie (moeten veranderen), meerwaarde (willen veranderen) en mogelijkheden (kunnen veranderen) breed uit te dragen werk je continu aan het realiseren van de gewenste beweging.

Bij elke stap die je zet denk na over hoe je de mensen vooraf kunt activeren zodat ze actief bij kunnen dragen aan een meeting/bijeenkomst.

Maak het concreet. Een visie en missie is vaak een ver-van-mijn-bed show voor jouw mensen.

Vertaal je boodschap door met aandacht voor alle verschillende functie, partijen en hun belangen.

Kleine stappen gaan sneller dan één hele grote.

Vier samen de successen en bekijk hoe elke succesfactor kan bijdragen aan de volgende stap.

Ervaring

Ik heb veel ervaring opgedaan in diverse branches en voor verschillende (internationale) opdrachtgevers gewerkt. De projecten onder mijn leiding varieerden van meerjarige verandertrajecten, het opzetten van Academies tot ontwikkelings- en coachingsimpulsen voor managers en medewerkers, met als doel een directe bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Sinds 2010 communicatie specialist. Een voorwaarde om dit werk jaren met succes te doen is mijn klant- en marktgerichte benadering.

Dit zeggen klanten over mij

Professioneel, gepassioneerd en vakkundige. Ze staat altijd open staat om mee te denken en te sparren en voorziet je graag van (ook ongevraagd) advies. Ze vertaalt ideeën in de juiste woorden en beelden en voegt ook de juiste inhoudelijke twist aan toe om mensen te verbinden en mee te krijgen in de verandering.

Strategisch communicatieadvies

De kracht van communicatie zit in de verbinding die tot stand komt tussen individuen, teams en de gehele organisatie. Op elk niveau. Wat is jouw uitdaging? Digitalisering, een nieuwe strategie, versterken van innovatiekracht of een doorontwikkeling. Ik inzetbaar als strategisch communicatieadviseur voor jouw uitdaging.

Meer weten? Neem contact met me op voor een verdere kennismaking. Mail naar info@jetdonkers.nl of bel 06-10 444 585.

Vanuit het adviesbureau Changemanager is Jet als extern communicatie adviseur verbonden aan het programma Toekomst Bestendig Opsporen van de politie eenheid Zeeland West Brabant. Vanuit die rol levert Jet een adviserende bijdrage op de verschillende managementniveaus, van strategie tot operatie, maar levert zij ook zeer bruikbare en communicatieproducten op. In mijn rol als projectleider heb ik Jet het afgelopen jaar leren kennen als een prettige en toegankelijke professional die goed luistert naar de betrokken partijen, de juiste vragen stelt, helder communiceert en proactief haar adviezen en producten koppelt aan de elementaire beginselen van veranderkunde. Hierdoor raakt haar bijdrage de kern van de beweging op een manier die zowel kritisch, verbindend als doortastend is. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen voor dergelijke opdrachten.

Wilco KetelaarPolitie | DRR Zeeland-West-Brabant

Wil je geholpen worden met een passende en prikkelende communicatie dan moet je met Jet zijn! Ze helpt je de communicatie zo te doen dat iedereen dezelfde boodschap krijgt en heeft mij laten groeien in duidelijke en concrete communicatie naar de medewerkers. SUPER!

Teamchef DRIO Politie